Supervizijski intenziv

Supervizijski intenziv je v osnovi namenjen terapevtom naštetih modalitet, ste pa več kot dobrodošli tudi terapevti drugih modalitet da soraziskujemo terapevtski prostor:

 • Relacijske družinske terapije
 • Sistemskih pristopov
 • Terapevtom za otroke in mladostnike
 • Vseh ostalih modalitet

Supervizorja uporabljata pri superviziji tudi elemente različnih pristopov, odvisno od predstavljene problematike in terapevtovega načina dela.

Kdaj: sobota, 18. november 2023

Kje: Center Liberi, Ulica Bratov Babnik 10, Ljubljana

Program:

8.00 – 8.30      prihod, jutranja kavica ali čaj

8.30 – 9.00      uvod

9.00 – 10.30    2 primera

10.30 – 10.45 odmor (kava, čaj, sadje in prigrizki)

10.45 – 12.15 2 primera

12.15 – 12.45 odmor (kava, čaj, sadje in rogljički)

12.45 – 14.15 2 primera

14.15 – 14.45 zaključevanje

 

Vsak udeleženec bo imel na voljo 1 šolsko uro (45 minut) za predstavitev svojega primera in za odzive.

Vsi udeleženci vnaprej pripravijo primer, ki ga bodo predstavili na superviziji. Udeležba na superviziji ni možna brez predstavitve primera. Vsak udeleženec se tudi zavezuje k aktivnemu odzivu na predstavitve ostalih primerov, kar je tudi smisel skupinske supervizije.

Udeleženci se zavežejo, da bodo na superviziji prisotni od začetka do konca – predhodni odhod iz supervizije je nezaželen zaradi skupinske dinamike.

Zaželena je predhodna vključenost v individualno in/ali skupinsko supervizijo.

Vsi udeleženci prejmejo potrdilo o udeležbi na skupinski superviziji (7 šolskih ur).

Število udeležencev: 6

Prispevek za supervizijski intenziv: 85 EUR

 

Obvezne predhodne prijave:

andreja.jas@center-liberi.si

bostjan.campa@terapevtska-pomoc.si

Ob prijavi prosimo na kratko navedite:

 • Terapevtska smer
 • Izkušnje terapevtskega dela (koliko časa, katera področja dela)
 • Vključenost v supervizijo (kakšne vrste, kako pogosto oz. koliko časa)

 

Vodji:

Andreja Barbara Jaš, univ dipl. psih, spec. ZDT, spec. CEAT (več: https://center-liberi.si/o-nas.html)

 • Psihologinja, psihoterapevtka za otroke in mladostnike
 • Sistemska supervizorka
 • Supervizorka za otroke in mladostnike
 • Učna terapevtka
 • V pridobivanju licence supervizorja na Soc. zbornici
 • Bolj poglobljena področja dela: terapija otrok in mladostnikov, delo z družino, zasvojenosti, klinična ekspresivna art terapija, igralna terapija

dr. Boštjan Čampa, mag. soc. del., izpop iz ZDT (več: https://terapevtska-pomoc.si/terapevti1/bostjan-campa1/)

 • Relacijski družinski terapevt, socialni delavec
 • Supervizor Zakonske in družinske terapije
 • Edukant modela Somatic Experiecing (Peter Levine)
 • Poglobljena področja dela: anksioznosti, delo s travmo, na telo usmerjeni pristopi, skupinska dinamika, partnerska terapija, delo s povzročitelji nasilja, moški