Boštjan Čampadr. Boštjan Čampa, mag. soc. del., Zakonski in družinski terapevt, Supervizor ZZDTS

E: bostjan.campa@terapevtska-pomoc.si

Z aktivnim terapevtskim delom sem pričel leta 2011 kot terapevt za partnersko, družinsko in osebno terapijo. Od tedaj sodelujem in vodim različne terapevtske skupine in delavnice, tako v okviru terapevtskih centrov, kot tudi na šolah, fakultetah in podjetjih ter izvajam individualno in skupinsko supervizijo za psihoterapevte po relacijskem modelu. Sovodil sem “Skupino za starše oseb z motnjami hranjenja”, skupino “Iz igre vlog v igrivost v odnosih” ter leta 2012 v okviru doktorske raziskave oblikoval skupinski terapevtski program za osebe s socialno anksioznostjoOdnos – izziv ali stiska?”, ki poteka, v dopolnjeni obliki, še danes. Trenutno vodim tudi skupino namenjeno moškim “Moški na poti do sebe“.

Moje terapevtsko delo temelji na modelu Relacijske-družinske terapije z integracijo področij samoregulacije in čuječnosti (tehnike  “telo-um” oz. “body-mind“)  v smeri razvijanja sposobnosti večjega samozavedanja, samoobvladovanja (samoregulacije) in poglobitve znanja, funkcioniranja v odnosih ter z integracijo elementov na Rešitev usmerjene terapije. Pri svojem delu uporabljam tudi na telo usmerjen pristop Somatic Experiencing (SE™).

Poglobljeno in hkrati raziskovalno delo na področju terapij usmerjam v pomoč partnerjem v krizi, ki doživljajo močnejše stiske ali nesoglasja v partnerskem odnosu, so morda v procesu ločitve oz. razhajanja, je prisotna prevara, zasvojenost enega od partnerjev ali neobvladovanja močnejših čustvenih impulzov (kričanje, kritiziranje, izbruhi agresije, prisotnost nasilja v družini ali v  partnerskem odnosu, lahko tudi  umaknitev, zamrznitev, depresija …).

Vzporedna usmeritev poglobljenega dela je pomoč osebam s tesnobo/anksioznostjo in socialno anksioznostjo, kar je nadaljevanje raziskovanja po doktorski disertaciji, pri čemer vključujem v terapevtski proces koncepte iz relacijske-družinske terapije, elemente čuječnosti, kognitivno vedenjske terapije in v primeru skupinske terapije, specifike skupinskih dinamik. Znotraj tega vključujem tudi podporo osebam, ki se soočajo s zasvojenostjo (internet, alkohol, pornografija, igre na srečo, andrenalinski športi, delo, računalniške igre, motnje prehranjevanja…), ter njihovim bližnjim: sorodnikom, partnerjem, staršem …

Posebno področje je nudenje pogovora, svetovanja  ali terapije moškim, ki želijo nadgraditi področje osebne rasti ali za tiste, ki doživljajo osebno krizo, krizo v partnerstvu, se soočajo s težavami pri obvladovanju težjih občutkov (boljše obvladovanje notranje stiske, občutkov depresivnosti ali nemira, težnje po agresiji) ali ki želijo polneje razviti ter udejanjiti svoje potenciale in vizijo. V ta namen sem oblikoval program skupine za moške, ki temelji na podobnih programih v tujini, ki temeljijo na usmerjanju in spremljanju s strani terapevta. Za moške, ki trenutno ne želijo vključitve v skupino, nudim individualno spremljanje, pogovore oz. terapijo.

Po dogovoru vodim proces osebnega svetovanja oz. coaching, pri čemer črpam izkušnje tako iz dela v gospodarstvu, kjer sem od leta 1997 do leta 2017 sodeloval, v začetku, pri načrtovanju, razvoju in uvajanju informacijskih tehnologij, kasneje pa iz vodenja razvojnega tima, koordiniranja in vodenja tako tehničnih projektov kot pri delu s strankami, kot iz terapevtske prakse. Posameznika, ki se odloči za tovrstno svetovanje, usmerjam tako na področju osebne rasti kot tudi poslovnega napredka (npr. pridobivanje kompetenc, psiholoških znanj, delo s strankami, vodenje sestankov, projektov, razvijanje osebne in poslovne vizije, raziskovanje in udejanjanje osebnih potencialov …).

Za terapevte, strokovne in podporne delavce v socialnem varstvu ter za ostale osebe, katerih delo je povezano z intenzivnimi odnosi (vodenje različnih skupin ali svetovanja, vodenja….), izvajam  individualno ali skupinsko supervizijo po relacijskem modelu. V sodelovanju z Univerzo Sigmunda Freuda v Ljubljani nudim metasupervizijsko podporo za supervizorje v izobraževanju.

Izobraževanja iz področja terapije in supervizije:

Leta 2011 sem zaključil študijski program izpopolnjevanja za model relacijsko družinske terapije na Univerzi v Ljubljani, vzporedno pa sem leta 2010 vpisal doktorski program iz področja zakonske in družinske terapije, ki sem ga leta 2018 zaključil z zagovorom doktorske disertacije z naslovom “Socialna anksioznost in relacijska družinska terapija“. Leta 2015 mi je Združenje zakonskih in družinskih terapevtov podelilo naziv Zakonski in družinski terapevt, leta 2017 pa sem zaključil dvoletno izobraževanje za supervizorja po relacijskem modelu pri dr. Tatjani Rožič in pridobil naziv supervizorja ZZDTS. Zaključen imam magistrski program na Fakulteti za socialno delo, Trenutno sem vključen v izobraževanje Somatic Experiencing (SE™) po modelu izvirnega avtorja Petra Levina ter v magistrski program na Fakulteti za socialno delo.

Svoje terapevtsko znanje izpopolnjujem z udeležbo na različnih izobraževanjih (kongresi in študijski dnevi Zakonskih in družinskih terapevtov Slovenije, kongres Psihoterapija na Slovenskem, mednarodni kongres AAMFT v Washingtonu, izobraževanja za supervizorje) kot tudi izobraževanji na podpornih področjih (izobraževanje iz inovativnosti, joga učitelj 300 ECTS, delo s skupinami …) ter z magistrskim študijem na Fakulteti za socialno delo.

Poznavanje družinsko-starševske problematike povezano z otroki in mladostniki mi dopolnjuje možnost sodelovanja kot pedagoški vodja ali vodnik-mediator na letovanjih/zimovanjih za otroke iz socialno šibkih družin, ki jih organizira Humanitarno društvo Križemrok ter izvajanje prilagojene joge za otroke in mladostnike v Centru Janeza Levca ter tudi izkušnje z vodenjem prakse joge in čuječnosti za študente Filozofske fakultete v Ljubljani.

Od leta 2012 do 2014 sem bil član Izvršnega odbora Zakonskih in družinskih terapevtov Slovenije, kjer sem aktivno sodeloval v okviru Slovensko-švicarskega programa v projektu Uvajanje inovativnih sistemskih rešitev na področju sociale, od leta 2014-2020 član Nadzornega odbora združenja, od 2020 naprej pa sem član Strokovnega sveta, na fakulteti Sigmunda Freuda pa član etične komisije.

 

Nekaj organizacij, s katerimi sem sodeloval ali še sodelujem: