Osebna psihoterapija

Osebna psihoterapija

Osebna terapija vam omogoča veliko prostora osebnemu raziskovanju in spremembam, katere želite doseči pri sebi ter na področju medosebnih odnosov. Proces je namenjen podpori pri prepoznavi kot tudi pri uvajanju sprememb na področjih, ki so vam aktualna in problematična. Tekom terapevskega procesa skupaj raziščemo notranja stanja, ki onemogočajo želene spremembe in jih umestimo  v ustrezen kontekst, kar je podlaga za prepoznavo in izvedbo želenih sprememb. Osebno terapijo ali osebno svetovanje se priporoča v primerih: doživljanje stisk v odnosih, potreba po

Terapija za pare

Terapija za pare

Partnerska terapija ( zakonska terapija ) podpira partnerja: pri boljšem razumevanju in poglobitvi njunega partnerskega odnosa, pri prepoznavi in razumevanju čustvenih dinamik in vedenjskih vzorcev, ki se odvijajo v partnerskem odnosu, in povezanih zapletov ter pri njihovem preoblikovanju, v boljši medsebojni podpori in razumevanju pri starševstvu, pri poglabljanju razumevanja lastnega in partnerjevega notranjepsihičnega sveta (programov, doživljanja), pri usmerjanju obeh pratnerjev k iskanju možnih in sprejemljivih rešitev za oba udeležena pri problemih v odnosu in/ali skupnem funkcioniranju, pri poglabljanju njunega odnosa,

Družinska terapija

Družinska terapija

Proces družinske terapije omogoča enakovreden prostor vsem družinskim članom pri raziskovanju čustvenih dinamik, vedenj, vzorcev, ki se odvijajo med družinskimi člani. Družina je prostor, v katerem se otrok, mladostnik lahko optimalno razvija le v dovolj varnem okolju. V procesu zato skupaj iščemo in ustvarjamo okolje, ki pomaga in opolnomoči otroka, mladostnika, da najde svoje glas, da se izrazi in da je slišan, za kar je nujno potrebno ustvariti vzdušje varnosti in zaupanja, na osnovi katerega je mogoče zdravljenje in razreševanje ran, zapletov

Obvladovanje anksioznosti

Obvladovanje anksioznosti

Terapevtski proces pri osebah, ki se soočate s tesnobo oz. anksioznostjo vključje integracijo pogovorne terapije po relacijsko družinskem modelu, elementi kognitivno-vedenjskega pristopa, tehnik čuječnosti in telo-um (body-mind) usmerjenih pristopov. Terapevtski proces je usmerjen v boljše obvladovanje doživljanja anksioznosti, kot tudi v samo razumevanje njenega vira, kar omogoča globlje in časovno trajajoče spremembe.

Obvladovanje jeznih in/ali agresivnih impulzov

Obvladovanje jeznih in/ali agresivnih impulzov

Terapevtski proces za razumevanje in obvladovanje jeznih in agresivnih impulzov je namenjen osebam, ki se soočajo z neobvladujočimi izbruhi jeze, kritiziranja, kričanja ali fizičnega nasilja. Agresivni impulzi so lahko obrnjeni navznoter (do sebe; samokritiziranje, jeza nase, samopoškodovanje, depresija) ali navzven (do dugih oseb; kritiziranje, kričanje, psihično ali fizično nasilje). Tekom procesa se osebe soočijo z globljim razumevanjem notranje čustvene dinamike, ki vodi v izbruhe ter do boljšega obvladovanja agresivnih impulzov, kar je možno le, če se oseba aktivno vključi v

Terapija za samske osebe

Terapija za samske osebe

Terapija za samske osebe podpira osebo v procesu pri: – prepoznavanju njenih virov moči, pozitivnih vidikov sebe, – razreševanju aktualno prisotnih stisk, – prepoznavi, kaj oseba lahko od odnosov pričakuje, kaj je pripravljena v odnosih nuditi in kaj ji je prioritetno, – razvoju asertivnosti, – postavljanju ustreznih mej v odnosih….