dr. Boštjan Čampa,  zakonski in družinski terapevt

E: bostjan.campa@terapevtska-pomoc.si

Z aktivnim terapevtskim delom sem pričel leta 2011 kot terapevt za partnersko, družinsko in osebno terapijo. Od tedaj sodelujem in vodim različne terapevtske skupine in delavnice, tako v okviru terapevtskih centrov, kot tudi na šolah, fakultetah in podjetjih ter izvajam individualno in skupinsko supervizijo za psihoterapevte po relacijskem modelu. Sovodil sem “Skupino za starše oseb z motnjami hranjenja”, skupino “Iz igre vlog v igrivost v odnosih” ter leta 2012 v okviru doktorske raziskave oblikoval skupinski terapevtski program za osebe s socialno anksioznostjoOdnos – izziv ali stiska?”, ki poteka, v dopolnjeni obliki, še danes. Trenutno sovodim tudi skupino namenjeno moškim “Moški na poti do sebe

Moje terapevtsko delo temelji na modelu Relacijske-družinske terapije z integracijo področij samoregulacije in čuječnosti (tehnike  “telo-um” oz. “body-mind“)  v smeri razvijanja sposobnosti večjega samozavedanja, samoobvladovanja (samoregulacije) in poglobitve znanja, funkcioniranja v odnosih ter z integracijo elementov na Rešitev usmerjene terapije.

Poglobljeno in hkrati raziskovalno delo na področju terapij usmerjam v pomoč partnerjem v krizi, ki doživljajo močnejše stiske ali nesoglasja v partnerskem odnosu, so morda v procesu ločitve oz. razhajanja, je prisotna prevara, zasvojenost enega od partnerjev ali neobvladovanja močnejših čustvenih impulzov (kričanje, kritiziranje, izbruhi agresije, prisotnost nasilja v družini ali v  partnerskem odnosu, lahko tudi  umaknitev, zamrznitev, depresija …).

Vzporedna usmeritev poglobljenega dela je pomoč osebam s tesnobo/anksioznostjo in socialno anksioznostjo, kar je nadaljevanje raziskovanja po doktorski disertaciji, pri čemer vključujem v terapevtski proces koncepte iz relacijske-družinske terapije, elemente čuječnosti, kognitivno vedenjske terapije in v primeru skupinske terapije, specifike skupinskih dinamik. Znotraj tega vključujem tudi podporo osebam, ki se soočajo s zasvojenostjo (internet, alkohol, pornografija, igre na srečo, andrenalinski športi, delo, računalniške igre, motnje prehranjevanja…), ter njihovim bližnjim: sorodnikom, partnerjem, staršem …

Posebno področje je nudenje pogovora, svetovanja  ali terapije moškim, ki želijo nadgraditi področje osebne rasti ali za tiste, ki doživljajo osebno krizo, krizo v partnerstvu, se soočajo s težavami pri obvladovanju težjih občutkov (boljše obvladovanje notranje stiske, občutkov depresivnosti ali nemira, težnje po agresiji) ali ki želijo polneje razviti ter udejanjiti svoje potenciale in vizijo. V ta namen sem oblikoval program skupine za moške, ki temelji na podobnih programih v tujini, ki temeljijo na usmerjanju in spremljanju s strani terapevta. Za moške, ki trenutno ne želijo vključitve v skupino, nudim individualno spremljanje, pogovore oz. terapijo.

Po dogovoru vodim proces osebnega svetovanja oz. coaching, pri čemer črpam izkušnje tako iz dela v gospodarstvu, kjer sem od leta 1997 do leta 2017 sodeloval, v začetku, pri načrtovanju, razvoju in uvajanju informacijskih tehnologij, kasneje pa iz vodenja razvojnega tima, koordiniranja in vodenja tako tehničnih projektov kot pri delu s strankami, kot iz terapevtske prakse. Posameznika, ki se odloči za tovrstno svetovanje, usmerjam tako na področju osebne rasti kot tudi poslovnega napredka (npr. pridobivanje kompetenc, psiholoških znanj, delo s strankami, vodenje sestankov, projektov, razvijanje osebne in poslovne vizije, raziskovanje in udejanjanje osebnih potencialov …).

 

Izobraževanja iz področja terapije:

Leta 2011 sem zaključil študijski program izpopolnjevanja za model relacijsko družinske terapije na Univerzi v Ljubljani, vzporedno pa sem leta 2010 vpisal doktorski program iz področja zakonske in družinske terapije, ki sem ga leta 2018 zaključil z zagovorom doktorske disertacije z naslovom “Socialna anksioznost in relacijska družinska terapija“. Leta 2015 mi je Združenje zakonskih in družinskih terapevtov podelilo naziv Zakonski in družinski terapevt, leta 2017 pa sem zaključil dvoletno izobraževanje za supervizorja po relacijskem modelu pri dr. Tatjani Rožič in sem trenutno v postopku pridobivanja naziva za supervizorja ZDT. Svoje terapevtsko znanje izpopolnjujem z udeležbo na različnih izobraževanjih (kongresi in študijski dnevi Zakonskih in družinskih terapevtov Slovenije, kongres Psihoterapija na Slovenskem, mednarodni kongres AAMFT v Washingtonu, izobraževanja za supervizorje) kot tudi izobraževanji na podpornih področjih (izobraževanje iz inovativnosti, joga učitelj 300 ECTS, delo s skupinami …) ter z magistrskim študijem na Fakulteti za socialno delo.

Poznavanje družinsko-starševske problematike povezano z otroki in mladostniki mi dopolnjuje možnost sodelovanja kot pedagoški vodja ali vodnik-mediator na letovanjih/zimovanjih za otroke iz socialno šibkih družin, ki jih organizira Humanitarno društvo Križemrok ter izvajanje prilagojene joge za otroke in mladostnike v Centru Janeza Levca ter tudi izkušnje z vodenjem prakse joge in čuječnosti za študente Filozofske fakultete v Ljubljani.

Od leta 2012 do 2014 sem bil član Izvršnega odbora Zakonskih in družinskih terapevtov Slovenije, kjer sem aktivno sodeloval v okviru Slovensko-švicarskega programa v projektu Uvajanje inovativnih sistemskih rešitev na področju sociale, od leta 2014 naprej pa sem član Nadzornega odbora združenja.

Za terapevte, strokovne in podporne delavce v socialnem varstvu ter za ostale osebe, katerih delo je povezano z intenzivnimi odnosi (vodenje različnih skupin ali svetovanja, vodenja….), izvajam  individualno ali skupinsko supervizijo po relacijskem modelu.

 

Nekaj organizacij, s katerimi sem sodeloval ali še sodelujem:

 

dr. Boštjan Čampa

Katja Žugman, mag. Zakonskih in družinskih študij

E: terapija@katjazugman.com

Občutljivost, občutek odgovornosti, sposobnost vživljanja, empatija so bili vedno glasni deli moje osebnosti.

O meni: 

Po izobrazbi sem magistra Zakonskih in družinskih študij, z dodatno zaključenim dvoletnim programom izpopolnjevanja Zakonska in družinska terapija. Izvajam družinske, partnerske in osebne terapije, poglobljeno, tudi raziskovalno delo, pa usmerjam na področje nudenja podpore mladostnikom, otrokom in njihovim družinam. Imam več kot 18 let izkušenj na področju dela z otroki in mladostniki v različnih življenjskih situacijah ter pri podpori njihovim družinam. Vodim različne oblike skupin in delavnic.

Praktične izkušnje sem sprva pričela nabirati kot vodja društva Šotorovci (8 let), katerega program je bil namenjen otrokom in mladostnikom iz vzgojno-izobraževalnih zavodov, stanovanjskih skupin, nato 10 let v okviru zaposlitve koordinatorke v Četrtnem mladinskem centru Bežigrad, Javni zavod Mladi zmaji, nazadnje pa vlogi svetovalne delavke ter ob nudenju dodatne strokovne pomoči in dela v podaljšanem bivanju na OŠ Preserje pri Radomljah. 

Dve leti sem pri Združenju zakonskih in družinskih terapevtov Slovenije vodila organizacijski odbor ter bila dve leti tudi generalna sekretarka združenja (2014, 2015).

Trenutno sem v procesu pridobivanja naziva Zakonska in družinska terapevtka, hkrati pa sem vključena tudi v dodatno izobraževanje na magistrskem študiju Fakultete za socialno delo, smer Delo z družino.

Področje dela: 

Svojo profesionalno pot sem usmerila predvsem v delo z otroki, mladostniki in mladimi odraslimi, ki se soočajo z izzivi zaradi različnih življenjskih in osebnih okoliščin ter družinami, starši, ki se soočajo z izzivi starševstva, vzgoje. Zanima me področje vzpostavljanja varne navezanosti, varnih, pristnih intimnih odnosov ter v povezavi s tem tudi razvoj koncepta emocionalnega starševstva. Ostala področja obravnave so tudi: anksioznost, panične motnje, depresija, depresivno razpoloženje, slaba samopodoba, občutek manjvrednosti, težave v odnosih, pri navezovanju stikov, soočanje s samskostjo, soočanje z drugimi različnimi izzivi življenja.

V procesu terapije ali svetovanja skupaj iščemo poti do virov moči za razrešitev težav, ki so postale pretežko breme. Velik pomen dajem ustvarjanju varnega in sočutnega prostora, kjer lahko vsak posameznik kreativno raziskuje in odkriva nove, drugačne odzive, razumevanja, poglede, zgodbe ter preizkuša le te v različnih življenjskih situacijah. V svoje delo vnašam tudi elemente čuječnosti.

Izkušnje: 

Nabiranje izkušenj za delo zakonske in družinske terapevtke se je začelo že v najstniških letih. Kot prostovoljka sem začela delati z otroki in mladostniki pri petnajstih letih, ko sem se pridružila mladim prostovoljcem na zaupnem telefonu Mladi-mladim na Mladinsko informativnem središču Slovenije. Od šestnajstega leta dalje sem bila kot prostovoljka aktivna tudi v Društvu za prostovoljno delo Šotorovci, kjer smo pripravljali program za otroke in mladostnike iz vzgojno-izobraževalnih zavodov, stanovanjskih skupin, rejniških družin. Pri osemnajstih letih sem prevzela vodenje društva in ostala predsednica 8 let.

Izkusila sem delo nočne prostovoljke v Stanovanjski skupini Kokos, tri leta opravljala vikend rejništvo, delala v Kriznem centru za mlade Ljubljana – Bežigrad, vodila mladinske izmenjave, se udeležila mednarodnega prostovoljskega tabora v Atenah in bila na mnogih usposabljanjih v tujini. Leta 2002 sem prejela naziv Naj prostovoljka leta, leta 2006 pa sem prejela nagrado YouthActionNet awared 2006 organizacije International Youth Foundation in bila povabljena na enotedensko izobraževanje v Washington.

 

Od leta 2013 do 2017 sem soorganizirala in sovodila prvomajske družinske tabore v sodelovanju s Kranjskimi vrtci in Društvom Naturo, sedaj pa sem pri društvu Naturo vodja organizacije rojstnih dni v gozdu za področje Ljubljane.

Leta 2014 in 2015 sem sodelovala z Javnim zavodom Kinodvor, kjer v okviru programa Šolski Kinobalon izvajala pogovore z mladostniki o medvrstniškem nasilju po ogledu filma “Še žal ti bo”. Sem tudi avtorica pedagoškega gradiva za učitelje in starše “Še žal ti bo”, namenjenega usmerjanju pogovorov z mladostniki po omenjenem filmu.

Od leta 2015 sem članica Društva za razvijanje čuječnosti , kjer pomagam organizirati odmike v tišini, bila sem asistentka izvajalca 8 tedenskega uvodnega tečaja čuječnosti, sprejela pa sem tudi izziv so-vodenja projekta Čuječnost v šolah. 

Od leta 2007 do 2017 sem bila zaposlena kot specialistka za mladinsko delo v Javnem zavodu Mladi zmaji, kjer sem bila koordinatorka Četrtnega mladinskega centra Bežigrad.  

Od septembra 2017 pa sem zaposlena na OŠ Preserje pri Radomljah, kjer sem 2017 nudila dodatno strokovno pomoč otrokom in opravljala svetovalno delo, sedaj pa sem na delovnem mestu učiteljice v podaljšanem bivanju. . 

Druga pomembna izobraževanja in udejstvovanja

 

 • Psihosocialna pomoč z umetnostjo – Zavod PU

 • Pravice otrok, ogroženost otrok in zaščita otrok – Združenje proti spolnemu zlorabljanju

 • Sodelovanje na 2. kongresu doživljajske pedagogike s prispevkom MI SMO, KAJ PA VI? in udeležba na ostalih predstavitvah kongresa

 • Razvojna suportivna komunikacija z otroki – Inštitut za klinično psihologijo in psihoterapijo

 • Delo s težavnimi uporabniki – Akademija za psihosintezo

 • Predstavitev prispevka Razvoj vprašalnika o emocionalnem starševstvu ter udeležba na ostalih predstavitvah prispevkov na II. Kongresu Zakonskih in družinskihskih terapevtov

 • Predstavitev prispevka Emocionalno starševstvo in adolescenca ter udeležba na ostalih predstavitvah prispevkov na V. Kongresu Zakonskih in družinskihskih terapevtov

 • I. stopnja izobraževanja PPP Mentoring skills – Pupil Parent Partnership Ltd, Anglija

 • Izobraževanje za vodenje delavnic za premagovanje anksioznih motenj – društvo Dam

 • Usposabljanje Z in za otroke, mladostnice in mladostnike žrtve nasilja v družini – Društvo ženska svetovalnica

 • Seminar Možgani v odnosih dr. Daniela Siegla – Zavod Pogled

 • Organizacija in izvedba IV. in V. kongresa Zakonskih in družinskih terapevtov Slovenije z mednarodno udeležbo

 • Soorganizacija in sooizvedba družinskih taborov v sodelovanju z Kranjskimi vrtci in Društvom Naturo

 • Vikend delavnica Čuječnost pri delu z otroki in družinami izvajalke Eluned Gold – IPSA

 • Izobraževanje iz psihoterapije otrok in mladostnikov v obsegu 36 ur – Fakulteta za psihoterapevtsko znanost Univerze Sigmunda Freuda v Ljubljani

 • Redna udeležba na različnih kongresih, simpozijih, strokovnih srečanjih

 • DIR FLOORTIME metoda dela z otroki/mladimi s posebnimi potrebami – seminar

 • NTC metoda učenja – seminar

 • Seminar Mindfulness Based Compassionate Living – uvodni seminar

 • Projekt FIRST – Vzpostavitev mreža prve pomoči za žrtve nasilja v družini in žrtve nasilja zaradi spola – ISA institute

 • Delo s povzročitelji nasilja in izzivi v praksi – Društvo za nenasilno komunikacijo

Katja Žugman, mag. ZDŠ