Individualna supervizija nudi strokovnjakom na področju dela z ljudmi prostor in podporo pri njihovem delu v težjih, čustveno zahtevnejših situacijah, odnosih in uporabnikih. Namenjena je kot podpora pri poklicih kot so: psihoterapevti, socialni delavci, strokovni delavci v šolah, osebni asistenti, učitelji, zdravniki, medicinske sestre oz. za strokovnjake iz področja dela z ljudmi ali strokovnjake, kjer je prisoton visok nivo stresa.

Izvajanje supervizije je po relacijskem modelu, kar pomeni, da so poleg tehničnih, vsebinskih in etičnih vsebin, v ospredju dinamike v odnosih. Supervizija je lahko, glede na potrebe in zahtevnost, skupinska ali individualna. Primerna je za osebe ali organizacije, v katerih je delo z ljudmi pomemben vidik.

Možnost individulne supervizije je ali v živo v prostorih centra Terapevtska pomoč ali online preko videoklica.

Po dogovoru lahko poteka tudi na v prostorih naročnika/organizacije.

Supervizijo izvaja dr. Boštjan Čampa, terapevt in supervizor ZDT