Za podjetja:

  • Čustvene kompetence vodenja in sodelovanja
  • Obvladovanje stresa, kako se soočiti in zmanjšati njegove posledice
  • Identifikacija odnosnih dinamik med zaposlenimi ter dvig osebne učinkovitosti
  • Predavanje/delavnica na temo izzivov znotraj delovnega okolja, s kateremi se soočajo razvijalci na področju IT
  • Po dogovoru…

Za strokovne delavce v socialnem varstvu in šolstvu:

  • Skupinska ali/in individualna supervizija
  • Obvladovanje stresa na delovnem mestu
  • Izgorelost na delovnem mestu pri delu z ljudmi
  • Vloga upravljanja s čustvi pri delu z otroci ali mladostniki
  • Po dogovoru

Aktualne delavnice in skupine:

Supervizijske skupine

Terapevtska skupina “Odnos – Izziv ali stiska?”

Skupina za moške “Moški izziv – Moški na poti do sebe”

2022 8.april: Socialna akademija: Izobraževanje: Uporaba motivacijskega intervjuja

2022: Družinski center Mala ulica: sodelovanje v programu Kava s strokovnjakom

2022: Zavod BrezOvir – online: Nadaljevalni izobraževalni seminar za osebne asistente

2021/2022: ŠRCD Ljubljana: Skupinske supervizije za terapevte

 

Nekaj preteklih delavnic, predavanj, supervizij:

2021 17. november: Družinski center Mala ulica: sodelovanje v programu Kava s strokovnjakom

2021 21. oktober: Družinski center Mala ulica: sodelovanje v programu Kava s strokovnjakom

2021 8. april: Center Cene Štupar – online: Vloge, ki jih prevzemamo v odnosih: Smo žrtev, napadalec ali rešitelj?

2021 17. april: Združenje Zakonskih in družinskih terapevtov – študijski dan: Uporaba tehnologije in digitalna varnost pri online terapevtskem delu

2020/2021: ZOD Ljubljana: Skupinske supervizije za oskrbovalke na domu

2021 februar: Moške skupine – online: Soočanje s stresom – covid

2020/2021: Zavod BrezOvir – online: Izobraževalni seminar za osebne asistente

2020/2021: ŠRCD Ljubljana: Skupinske supervizije za terapevte

2020 december: DSO Grosuplje: Skupinske supervizije za oskrbovalke na domu

2020 december: Socialna zbornica Slovenije – online: Supervizija z uporabo digialnih koomunikacijskih orodij – skrb za etično in učinkoviti prakso (glavna predavateljica dr. Tatjana Rožič; sopredavatelj dr. Boštjan Čampa)

2020 november: Center Cene Štupar – online: Samopodoba: njen odraz na naše odnose, življenje in uspešnost

2020 november: Center Cene Štupar – online: Soočanje s skrbmi, strahovi in tesnobo

2020 marec-maj: Dva sklopa online delavnic – Karierni center Univerze v Ljubljani: Otresi se stresa! (Namenjeno tutorjem in mentorjem)

2020 marec: Center Cene Štupar – online: Kako vzpostaviti in ohranjati zdrav partnerski odnos?

2020 februar: Center Cene Štupar: Samosabotirajoči čustveno-miselni vzroci in raziskovanje bolj podpirajočih notranjih dialogov

2020 januar: Center Cene Štupar: Refleksija in pomen dogodkov v preteklem letu ter osebni plan za leto 2020

2019 oktober – 2020 januar: Obvladovanje in umirjanje stresa, tesnobe ter izgorelosti

2019 december: Fakulteta za javno upravo:  Samozavedanje in samoregulacija čustev supervizorja v javni upravi.

2019 december: Center Cene Štupar: Refleksija in pomen dogodkov v preteklem letu ter osebni plan za leto 2020

2019 oktober; Center Cene Štupar: Medgeneracijski prenos travme; Prepoznava možnosti za spremembe

2019-2020: Center Janeza Levca: Vodena prilagojena vadba čuječnosti in tehnik obvladovanja stresa za učitelje in vzgojitelje

2019-2020: Center Janeza Levca: Vodena prilagojena vadba čuječnosti za mladostnike

2019 maj in junij: Obvladovanje tesnobe-uporaba tehnik čuječnosti, dihanja, gibanja

2019 maj in junij: Karierni center Univerze v Ljubljani: Otresi se stresa! (Namenjeno študentom)

2019, marec: Zavarovalnica vzajemna: Konflikt kot orodje inovativnosti

2019, marec: Center Cene štupar: OSEBNO PLANIRANJE KOT DEL VSAKDANJEGA TIME MANAGEMENTA

2019, februar: Center Cene štupar: POTI DO NOVEGA ODNOSA

2018, december: Center Cene štupar: Obvladovanje čustvenih stisk v medosebnih odnosih

2018, december: Center Cene štupar: Raziskovanje načinov boljšega obvladovanja anksioznosti

2018-2019: Center Janeza Levca: Vodena prilagojena vadba čuječnosti za mladostnike

od leta 2010 – 2018: Vodenje delavnic, predavanj, skupin in suprvizij v sodelovanju s terapevtskim Inštitutom FDI in Terapevtskim centrom ŠRCD

od leta 1997-2018: Sodelovanje pri implementacijah ERP sistemov v večja slovenska podjetja ter pri optimizacijah infomacijsko-poslovnih procesov (zniževanje stroškov in dvig učinkovitosti z  reorganizacijo; sodelovanje pri načrtovanju, razvoju in implementaciji napredejših IT rešitev; svetovanje in izvedba sprememb za področje nabavno – prodajno – proizvodnega planiranja…)