• Delavnice
  • Obvladovanje čustvenih stisk v medosebnih odnosih
  • Raziskovanje načinov boljšega obvladovanja anksioznosti
  • Obvladovanje močnejših čustvenih impulzov ter samoregulacije in samopomirjanja
  • Telo in um, kako sta povezana in na kakšen način ju lahko uporabimo pri uresničevanju lastne vizije

 

 • Za učitelje, vodnike, svetovalne in strokovne delavce:
  • izgorelost na delovnem mestu pri delu z ljudmi
  • Etično-moralne rane pri delu z ranljivimi skupinami
  • Vloga upravljanja s čustvi pri delu z otroci ali mladostniki,
  • Izobraževanje prostovoljcev za delo s skupinami otrok
  • Skupinska supervizija za strokovne delavce

 

 • Za podjetja:
  • čustvene kompetence vodenja in sodelovanja,
  • prepoznava čustvenih dinamik v podjetju, njihovega vpliva na učinkovitost poslovanja in kako pričeti spremembe,
  • delavnica inovativnosti,
  • predavanje/delavnica na temo izzivov znotraj delovnega okolja, s kateremi se soočajo razvijalci na področju IT