Za podjetja:

 • Uporaba konceptov Motivacijskega intervjuja
 • Predavanje/delavnica na temo izzivov znotraj delovnega okolja, s kateremi se soočajo razvijalci na področju IT
 • Čustvene kompetence vodenja in sodelovanja
 • Identifikacija odnosnih dinamik med zaposlenimi ter dvig osebne učinkovitosti
 • Predupokojitveni seminar (2h ali 5h) za zaposlene, ki so pred upokojitvijo
 • Po dogovoru…

Za strokovne delavce v socialnem varstvu, šolstvu, terapevte…:

 • Skupinska ali/in individualna supervizija
 • Uporaba konceptov Okna tolerance, polivagalne teorije in SIBAM modela pri svojem delu
 • Strokovno in terapevtsko delo s povzročitelji nasilja
 • Ravnanje strokovnega delavca/-ke v zahtevnejših ali konfliktnih situacijah
 • Uporaba konceptov Motivacijskega intervjuja
 • Sekundarna travmatizacija in soočanje z izgorelostjo ob delu z ljudmi
 • Obvladovanje stresa na delovnem mestu
 • Po dogovoru

Splošno:

 • Poznavanje lastnega živčnega sistema in skrb za svojo dobrobit
 • Spremembe v dinamiki odnosov ob prehodu v upokojitev
 • Soočanje s konflikti v partnerskem odnosu
 • Osebni eksperimenti spreminjanja utečenih poti
 • Soočanje s travmatičnimi izkušanjami

Aktualne delavnice in skupine:

2023 17.10.2023 ob 18h: Delavnica “Kako ohranjati stik tudi v partnerskem konfliktu?”

2023 18.10.2023: 7 urni supervizijski intenziv za psihoterapevte različnih modalitet

2023 1.12.2023: Univerza v Lj – dogodek: Posvet s svetovalnimi delavci in delavkami srednjih šol: Predavanje “Podoba in izzivih sodobnega moškega, profesionalca in partnerja v vsakdanjem življenju”

Supervizijske skupine

Terapevtska skupina za moške “Moški izziv – Moški na poti do sebe”

Terapevtska skupina za ženske (vodi Polona Marc)

2023/2024: Fakulteta SFU: Vodenje izobraževanja za delo s skupinami

2023: Ministrstvo za pravosodje: Supervizija za obravnavo nasilja

2023: Zavod BrezOvir – online: Izobraževalni seminar za osebne asistente

 

Nekaj preteklih delavnic, predavanj, supervizij:

2023 30.9.2023: Supervizijski intenziv https://terapevtska-pomoc.si/supervizija/supervizijski-intenziv/

2023 20.9.2023: Društvo študentov psihologije Slovenije – Psihošola: Delavnica/predavanje na temo sekundarne travmatizacije (pri terapevtih) pri obravnavi oseb s travmatično izkušnjo in PTSM

2023 30.6. in 1.7.: Društvo Divja: Vodenje moških skupin v okviru tabora Divja

2023 26.6. in 27.6.: Zavod VIZ Višnja Gora: Vodenje evalvacije šolskega leta za zaposlene

2022/2023: VIZ višnja gora: Skupinske supervizije za strokovne in svetovalne delavce, vzgojitelje, učitelje

Terapevtska skupina “Odnos – Izziv ali stiska?”

2022/2023: ŠRCD Ljubljana: Skupinske supervizije za terapevte

2023 8.6.2023: MORS: Predupokojitveni seminar MORS – Debeli Rtič 2023: Obvladovanje sprememb v odnosu do sebe in v odnosih z bližnjimi ob upokojitvi

2023 10.6.2023: Terapevtska pomoč in center Liberi: Supervizijski intenziv za terapevte ZDT

2023 2.-4.6.2023: Aktivna udeležba na 1. kongresu SKZP; Predstavitev koncepta in izvedene raziskave Terapevtske skupine za moške; Vabljeni gost na simpoziju na temo medinstitucionalne obravnave nasilja 

2023 19-22. maj: Univerza Sigmunda Freuda: Uvodni študijsko-terapevtski seminar

2023 20. in 21. maj: Izobraževalni seminar za učitelje joge – uporaba konceptov Polivagalne teorije pri vodenju skupin

2023 31.marec: Socialna akademija: Izobraževanje: Delo z nasilnimi moškimi

2022 7.november: Socialna akademija: Izobraževanje: Uporaba motivacijskega intervjuja

2022 8.april: Socialna akademija: Izobraževanje: Uporaba motivacijskega intervjuja

2022: Družinski center Mala ulica: sodelovanje v programu Kava s strokovnjakom

2021/2022: ŠRCD Ljubljana: Skupinske supervizije za terapevte

2021 17. november: Družinski center Mala ulica: sodelovanje v programu Kava s strokovnjakom

2021 21. oktober: Družinski center Mala ulica: sodelovanje v programu Kava s strokovnjakom

2021 8. april: Center Cene Štupar – online: Vloge, ki jih prevzemamo v odnosih: Smo žrtev, napadalec ali rešitelj?

2021 17. april: Združenje Zakonskih in družinskih terapevtov – študijski dan: Uporaba tehnologije in digitalna varnost pri online terapevtskem delu

2020/2021: ZOD Ljubljana: Skupinske supervizije za oskrbovalke na domu

2021 februar: Moške skupine – online: Soočanje s stresom – covid

2020/2021: Zavod BrezOvir – online: Izobraževalni seminar za osebne asistente

2020/2021: ŠRCD Ljubljana: Skupinske supervizije za terapevte

2020 december: DSO Grosuplje: Skupinske supervizije za oskrbovalke na domu

2020 december: Socialna zbornica Slovenije – online: Supervizija z uporabo digialnih koomunikacijskih orodij – skrb za etično in učinkoviti prakso (glavna predavateljica dr. Tatjana Rožič; sopredavatelj dr. Boštjan Čampa)

2020 november: Center Cene Štupar – online: Samopodoba: njen odraz na naše odnose, življenje in uspešnost

2020 november: Center Cene Štupar – online: Soočanje s skrbmi, strahovi in tesnobo

2020 marec-maj: Dva sklopa online delavnic – Karierni center Univerze v Ljubljani: Otresi se stresa! (Namenjeno tutorjem in mentorjem)

2020 marec: Center Cene Štupar – online: Kako vzpostaviti in ohranjati zdrav partnerski odnos?

2020 februar: Center Cene Štupar: Samosabotirajoči čustveno-miselni vzroci in raziskovanje bolj podpirajočih notranjih dialogov

2020 januar: Center Cene Štupar: Refleksija in pomen dogodkov v preteklem letu ter osebni plan za leto 2020

2019 oktober – 2020 januar: Obvladovanje in umirjanje stresa, tesnobe ter izgorelosti

2019 december: Fakulteta za javno upravo:  Samozavedanje in samoregulacija čustev supervizorja v javni upravi.

2019 december: Center Cene Štupar: Refleksija in pomen dogodkov v preteklem letu ter osebni plan za leto 2020

2019 oktober; Center Cene Štupar: Medgeneracijski prenos travme; Prepoznava možnosti za spremembe

2019-2020: Center Janeza Levca: Vodena prilagojena vadba čuječnosti in tehnik obvladovanja stresa za učitelje in vzgojitelje

2019-2020: Center Janeza Levca: Vodena prilagojena vadba čuječnosti za mladostnike

2019 maj in junij: Obvladovanje tesnobe-uporaba tehnik čuječnosti, dihanja, gibanja

2019 maj in junij: Karierni center Univerze v Ljubljani: Otresi se stresa! (Namenjeno študentom)

2019, marec: Zavarovalnica vzajemna: Konflikt kot orodje inovativnosti

2019, marec: Center Cene štupar: OSEBNO PLANIRANJE KOT DEL VSAKDANJEGA TIME MANAGEMENTA

2019, februar: Center Cene štupar: POTI DO NOVEGA ODNOSA

2018, december: Center Cene štupar: Obvladovanje čustvenih stisk v medosebnih odnosih

2018, december: Center Cene štupar: Raziskovanje načinov boljšega obvladovanja anksioznosti

2018-2019: Center Janeza Levca: Vodena prilagojena vadba čuječnosti za mladostnike

od leta 2010 – 2018: Vodenje delavnic, predavanj, skupin in suprvizij v sodelovanju s terapevtskim Inštitutom FDI in Terapevtskim centrom ŠRCD

od leta 1997-2018: Sodelovanje pri implementacijah ERP sistemov v večja slovenska podjetja ter pri optimizacijah infomacijsko-poslovnih procesov (zniževanje stroškov in dvig učinkovitosti z  reorganizacijo; sodelovanje pri načrtovanju, razvoju in implementaciji napredejših IT rešitev; svetovanje in izvedba sprememb za področje nabavno – prodajno – proizvodnega planiranja…)