Izvajalec: dr. Boštjan Čampa, zakonski in družinski terapevt

Supervizija za psihoterapevte, socialne delavce, strokovne delavce v šolah, učitelje, zdravnike, medicinske sestre oz. za strokovnjake iz področja dela z ljudmi ali strokovnjake, kjer je prisoton visok nvo stresa.

Izvajanje supervizije po relacijskem modelu, kar pomeni, da so poleg tehničnih, vsebinskih in etičnih vsebin v ospredju dinamike v odnosih. Supervizija je lahko, glede na potrebe in zahtevnost, skupinska ali individualna. Primerna je za osebe ali organizacije, v katerih je delo z ljudmi pomemben vidik.

O izvajalcu:

  • opravljeno dvoletno izobraževanje iz supervizije pri dr. Tatjani Rožič,
  • izvajanje terapije s posamezniki, pari in družinami od leta 2011,
  • avtor, soavtor ter (so)vodja različnih oblik psihoterapevtskih skupin in delavnic.
  • večletni član izvršnega odbora in trenutno nadzornega odbora Zakonskih in družinskih terapevtov Slovenije,
  • od leta 1997 izvajanje različnih projektov na področju gospodarskih sistemov; vodenje več razvojnih timov, sodelovanje pri razvoju in izvedbi projektov, sistematizaciji in optimizaciji delovnih procesov in resursov v organizacijah,
  • doktorska disertacija iz Zakonske in družinske terapije