Supervizije potekajo po relacijskem modelu, kar pomeni, da so poleg tehničnih, vsebinskih in etičnih vsebin, v ospredju dinamike v odnosih. Supervizija je lahko, glede na potrebe in zahtevnost, skupinska ali individualna. Primerna je za osebe ali organizacije, v katerih je delo z ljudmi pomemben vidik.

Pri delu z uporabniki se pogosto srečujete tudi z osebami, ki svoje čustvene stiske izražajo v zelo različnih oblikah in vedenjih, lahko tudi v zavračanju komunikacije, veliko joka, sarkrazmu, zajedljivosti, v izbruhih jeze, žaljenja... Zato je delo z uporabniki včasih še toliko zahtevnejše. Supervizija je zato prostor in podpora pri vašem delu v težjih, čustveno zahtevnejših situacijah, odnosih in uporabnikih in nudi predvsem podporo pri poklicih kot so: psihoterapevti, socialni delavci, strokovni delavci v šolah, osebni asistenti, učitelji, zdravniki, medicinske sestre oz. za strokovnjake iz področja dela z ljudmi ali strokovnjake, kjer je prisoton visok nivo stresa.

V primeru supervizijskih skupin je le-ta tudi prostor, kjer lahko podelite izzive, s katerimi se srečujete pri svojem delu in hkrati slišite izkušnje drugih, ki so se morda že soočali s podobnimi situacijami.

Možnost supervizijskih srečanj je v živo v prostorih centra Terapevtska pomoč ali pri naročniku ali online preko videopogovora.

Izvajalec: dr. Boštjan Čampa, supervizor in terapevt

Skupinska supervizija

Skupinska supervizija

Pri delu z uporabniki se pogosto srečujete tudi z osebami, ki svoje čustvene stiske izražajo v zelo različnih oblikah in vedenjih, lahko tudi v zavračanju komunikacije, veliko joka, sarkrazmu, zajedljivosti, v izbruhih jeze, žaljenja… Zato je delo z uporabniki včasih še toliko zahtevnejše. Supervizija je zato prostor in podpora pri vašem delu v težjih, čustveno zahtevnejših situacijah, odnosih in uporabnikih. V primeru supervizijskih skupin je le-ta tudi prostor, kjer lahko podelite izzive, s katerimi se srečujete pri svojem delu in...

Preberite več
Individualna supervizija

Individualna supervizija

Individualna supervizija nudi strokovnjakom na področju dela z ljudmi prostor in podporo pri njihovem delu v težjih, čustveno zahtevnejših situacijah, odnosih in uporabnikih. Namenjena je kot podpora pri poklicih kot so: psihoterapevti, socialni delavci, strokovni delavci v šolah, osebni asistenti, učitelji, zdravniki, medicinske sestre oz. za strokovnjake iz področja dela z ljudmi ali strokovnjake, kjer je prisoton visok nivo stresa. Izvajanje supervizije je po relacijskem modelu, kar pomeni, da so poleg tehničnih, vsebinskih in etičnih vsebin, v ospredju dinamike v...

Preberite več
Skupinska supervizija za terapevte

Skupinska supervizija za terapevte

Skupinska supervizija po relacijsko-družinskem modelu  Supervizije potekajo na 14 dni preko skupinskega videoklica. Supervizijska skupina sprejme do 7 udeležencev. Prispevek je 35 EUR za supervizijsko srečanje (dve šolski uri + 10 minut; oz. 100 minut). Supervizijo vodi dr. Boštjan Čampa, terapevt in supervizor ZDT.   Prijave: Epošta: bostjan.campa@terapevtska-pomoc.si Ali na telefon: 069 606 520  ...

Preberite več