Pri delu z uporabniki se pogosto srečujete tudi z osebami, ki svoje čustvene stiske izražajo v zelo različnih oblikah in vedenjih, lahko tudi v zavračanju komunikacije, veliko joka, sarkrazmu, zajedljivosti, v izbruhih jeze, žaljenja…

Zato je delo z uporabniki včasih še toliko zahtevnejše. Supervizija je zato prostor in podpora pri vašem delu v težjih, čustveno zahtevnejših situacijah, odnosih in uporabnikih.

V primeru supervizijskih skupin je le-ta tudi prostor, kjer lahko podelite izzive, s katerimi se srečujete pri svojem delu in hkrati slišite izkušnje drugih, ki so se morda že soočali s podobnimi situacijami.

Supervizija je podpora pri poklicih kot so: psihoterapevti, socialni delavci, strokovni delavci v šolah, osebni asistenti, učitelji, zdravniki, medicinske sestre oz. za strokovnjake iz področja dela z ljudmi ali strokovnjake, kjer je prisoton visok nivo stresa.

Izvajanje supervizije je po relacijskem modelu, kar pomeni, da so poleg tehničnih, vsebinskih in etičnih vsebin, v ospredju dinamike v odnosih. Supervizija je lahko, glede na potrebe in zahtevnost, skupinska ali individualna. Primerna je za osebe ali organizacije, v katerih je delo z ljudmi pomemben vidik.

Izvajalec: dr. Boštjan Čampa, supervizor in terapevt