Moški potrebuje čas, da se poglobi vase

Moški potrebuje čas, da se poglobi vase

Intervju z naslovom “Moški potrebuje čas, da se poglobi vase” . Izsek: Ženske v partnerskih zvezah se pogosto pritožujejo, da se moški čustveno zaprejo, ko pride do prepira ali nestrinjanja. Kaj je razlog za to? Kako to preprečiti? Kako pomagati moškim, da bodo znali (bolje) izražati svoja čustva? V odnosih se pogosto pojavi dinamika, da nekdo prevzame vlogo tistega, ki več opazi, ki si želi več sprememb, več stika, ter drugemu prevzame vlogo tistega, ki je zadovoljen s tem, kar

Zakonodaja za področje partnerskih zvez in za področje razvez oz. ločitev

Zakonodaja za področje partnerskih zvez in za področje razvez oz. ločitev

Katja Polanec, Janja Gostenčnik in Boštjan Čampa 1         UVOD Ker je razveza dogodek, ki je pogosto boleč, zelo čustveno obarvan in nemalokrat za partnerja tudi zelo stresen (Brankovič, 2017), je struktura, ki jo v takih primerih nudi zakonodaja, pripomoček k iskanju primerne rešitve za vse udeležene – tako za partnerja, ki se razhajata kot tudi za njune otroke, če jih imata. Da bi se lahko pogovarjali o razvezni zakonodaji je v prvem delu prikazana zakonodaje, ki opredeljuje zakonsko zvezo, zunajzakonsko