Skupina ima moč.

Ženske v njej se na edinstven način slišimo, začutimo, se povežemo, in tako druga drugo zdravimo.

 

 

Skupina za ženske

Terapevtska skupina je namenjena ženskam:

  • tistim, ki čutite, da ste se nekje na poti izgubile, spregledale svoje bistvo
  • tistim, ki ponovno želite najti stik s seboj in svojo ženskostjo ali pa imate občutek, da le-tega nikoli niste imele
  • tistim, ki želite poglabljati zavedanje o sebi; kdo sem, kaj me je oblikovalo, kaj nosim s seboj, kateri so vzorci, ki določajo moja ravnanja, odzivanja, povezovanja
  • tistim, ki želite razvijati čedalje večjo pristnost v tem, kar ste in kar čutite – v odnosu do sebe in do drugih
  • tistim, ki želite ozavestiti svoje vire moči
  • tistim, ki želite zdravo postavljati meje in se čutiti vredne

 

Način delovanja

  • Skupina je terapevtsko vodena.
  • Je zaprtega tipa in šteje od 5 do 7 udeleženk, saj tako omogoča, da se v njej razvije občutek varnosti, zaupanja in pripadnosti.
  • Posamezno srečanje je preplet izpostavitve vnaprej določene teme, samorefleksije, vodenega pogovora in deljenja medsebojnih izkušenj.
  • Pomembno je, da lahko vsaka udeleženka ob terapevtki in ostalih udeleženkah dobi svoj glas, spozna, da v tem, kar doživlja, ni sama, da je prepoznana, upoštevana, da sebe v očeh drugih vidi in razume na drugačen način ter dobi novo izkušnjo odnosa.

 

Termini srečanj, prijava, prispevek

Srečanja bodo potekala dvakrat na mesec, in sicer 2. in 4. petek v mesecu od 18. do 20. ure (prijave potekajo, pričetek skupine v drugi polovici meseca septembra oz. ob zapolnitvi mest).

Prijavljene udeleženke boste o začetku in datumih vseh srečanj pravočasno obveščene po elektronski pošti ali po telefonu.

Na Skupino za ženske se lahko prijavite na elektronski naslov: polona.marc@terapevtska-pomoc.si

Prijavljene ste predhodno vabljene na uvodni informativni individualni pogovor.

 

Trimesečni prispevek znaša 180 EUR.

 

Srečanja vodim terapevtka Polona Marc, mag. Zakonske in družinske terapije.

 

Prispevki, razmišljanja in objave Polone Marc, povezane tudi s temami, ki bodo odpirane na skupini:

Ženska IZGORELOST in zakaj ženska ne prepozna, da je v kroničnem stresu

Ženske in sram

Strah pred zavrnitvijo: Zavrnitve so neizogiben del življenja