Tadeja Miklič
Tadeja Miklič, Zakonska in družinska terapevtka

Tadeja Miklič, izpop. Zakonske in družinske terapije

E: tadeja.miklic@terapevtska-pomoc.si

Izobrazba, znanje in izkušnje
Nazivi:

  • Zakonska in družinska terapevtka
  • Supervizorka v procesu pridobivanja licence za Supervizorja pri Socialni zbornici Slovenije
  • V procesu dodatnega izobraževanja za delo s travmo po modelu dr. Petra Levna – Somatic Experiencing
  • Univ. dipl. teologinja

Modeli terapije, ki jih uporabljam:

  • Somatic Experiencing – Somatsko orientiran terapevtski pristop (Peter Levine)
  • Relacijsko družinska terapija (Christian Gostečnik)
  • K rešitvi usmerjena terapija (Kim Bertg, Scott D. Miller)
  • Narativna terapija (Michael White, David Epston)
  • Kolaborativna terapija (Harlene Anderson)
  • Fokusing (Eugene T. Gendlin).

Terapevtska pot

Leta 2012 sem pričela sodelovanje kot terapevtka-stažistka v okviru Inštituta FDI v Ljubljani.  Od leta 2013 do 2021 na Študijsko-raziskovalnem centru za družino v Ljubljani  sem izvajala individualne, partnerske in družinske terapije, individualne in skupinske supervizije ter v sodelovanju s Cenetom Štuparjem organizirala in izvajala različne delavnice in predavanja na teme odnosov in osebne rasti.

Sodelujem tudi s Centrom za usposabljanje, vzgojo in izobra?evanje Janeza Levca Ljubljana kot učiteljica otrok s posebnimi potrebami v šoli s prilagojenim programom. V šoli sodelujem tudi pri organizaciji in izvedbi glasbenih terapij za otroke, za specialne pedagoge in strokovne delavce pa organiziram, vodim in izvajam intervizije in skupinske ter individualne supervizije.