Proces družinske terapije omogoča enakovreden prostor vsem družinskim članom pri raziskovanju čustvenih dinamik, vedenj, vzorcev, ki se odvijajo med družinskimi člani.

Družina je prostor, v katerem se otrok, mladostnik lahko optimalno razvija le v dovolj varnem okolju. V procesu zato skupaj iščemo in ustvarjamo okolje, ki pomaga in opolnomoči otroka, mladostnika, da najde svoje glas, da se izrazi in da je slišan, za kar je nujno potrebno ustvariti vzdušje varnosti in zaupanja, na osnovi katerega je mogoče zdravljenje in razreševanje ran, zapletov ter odkrivanje novih načinov soočanja z izzivi in iskanja ravnovesja v spremenjenih razmerah.

Mladim odraslim proces nudi oporo pri iskanju lastne poti proti želenim ciljem, iskanju ravnovesja med povezanostjo ter samostojnostjo.

Terapevtski proces družinske člane podpira pri iskanju novih načinov reagiranja, vedenja, komuniciranja, razumevanja, pri iskanju rešitev v smeri želenih sprememb in nudi učni model kakovostnejših medosebnih odnosov v varnem okolju.

V času terapevtskega procesa lahko potekajo srečanja s celotno družino ali le z mladostnikom z občasnimi srečanji celotne družine ali le s starši. Potek  je odvisen od potreb in želja mladostnika in družinskih članov.

Družinska terapija je namenjena podpori mladostnika in družini v primerih:

 • večjih nesoglasij med družinskimi člani,
 • medvrstniških težav,
 • soočanja z medvrstniškim nasiljem,
 • pojava depresije, anksioznosti, pretirane zaskrbljenosti,
 • soočanja z izzivi povezanimi s šolo,
 • želje pri podpori pri starševtstvu,
 • zasvojenosti (internet, TV, alkohol, cigareti, psihoaktivne snovi),
 • prisotnosti agresivnega vedenja,
 • socialne anksioznosti,
 • soočanju z izzivi odraščanja,
 • nesoglasij med sorejenci,
 • soočanja z izzivi študija,
 • življenjskih prehoodov mladih odraslih (študij, odhod od doma, iskanje zaposlitve, partnerstvo, ...),
 • ločitve in reorganizacije družine,
 • soočanja z izzivi v družinah z otroki s posebnimi potrebami.

Terapevti:

Boštjan Čampa

dr. Boštjan Čampa

dr. Boštjan Čampa, mag. soc. del., Zakonski in družinski terapevt, Supervizor ZZDTS E: bostjan.campa@terapevtska-pomoc.si Z aktivnim terapevtskim delom sem pričel leta 2011 kot terapevt za partnersko, družinsko in osebno terapijo. Od tedaj sodelujem in vodim različne terapevtske skupine in delavnice, tako v okviru terapevtskih centrov, kot tudi na šolah, fakultetah in podjetjih ter izvajam individualno in skupinsko supervizijo za psihoterapevte po relacijskem modelu. Sovodil sem “Skupino za starše oseb z motnjami hranjenja”, skupino “Iz igre vlog v igrivost v odnosih” ter