Polona Marc
Polona Marc, Zakonska in družinska terapevtka

Polona Marc, mag. Zakonske in družinske terapije, supervizorka v pridobivanju naziva ZZDTS

E: polona.marc@terapevtska-pomoc.si

S psihoterapijo sem se prvič srečala ob osebni izkušnji izgube l. 2007 in od takrat naprej je stalna spremljevalka na moji poti. Izkušnja lastnega terapevtskega procesa me je spontano pripeljala do poglobljenega študija in izobraževanja, vse to pa me je vodilo v moje zdajšnje poslanstvo – pomagati tistim, ki si pomoči želijo, da da bi lahko in radi živeli svoje življenje.

Verjamem, da nas na eni strani velike osebne stiske (tesnoba, depresija, strah, izgube, nemoč, težave v odnosih, prevare, ločitev, nizka samopodoba, izgorelost … ), na drugi strani pa tudi želja po razumevanju samega sebe, drugih, naših odnosov z drugimi, želja po izboljšanju naših odnosov z drugimi ter želja, da bi odkrili svoj resnični jaz in iz njega živeli, pripeljejo k iskanju terapevtske pomoči. Čeprav ne moremo spremeniti preteklih dogodkov in dejstev, ki so nas oblikovali, pa nam prav psihoterapija daje priložnost, da lahko vse te koščke prepoznamo, jih bolje razumemo, povežemo in gremo naprej z večjim sprejemanjem, osvobojenostjo in pomirjenostjo. Pri svojem delu se poglobljeno ukvarjam in raziskujem področja, ki zadevajo posameznikovo samopodobo, občutke posameznikove vrednosti, iz katerih izhaja posameznikov odnos do sebe, drugih in do sveta.

Zanimajo me tudi področja, ki raziskujejo vprašanja, kaj pomeni biti ženska, žena, mati, hči, kako sprejemati sebe v vsej celovitosti – telesno, čustveno in duševno.

V preteklosti sem aktivno sodelovala v skupinah, ki nagovarjajo starševstvo (Skupina za mamice, Skupina za rahločutno starševstvo), skupaj z možem pa sem osnovala in vodila tudi Skupino za žalujoče starše.

Po končanem magistrskem študiju iz Zakonskih in družinskih študij ter končanem dvoletnem Izpopolnjevanju iz Zakonske in družinske terapije sem l. 2014 začela z aktivnim terapevtskim delom. Moje terapevtsko delo temelji na modelu relacijske družinske terapije, ki združuje spoznanja relacijskih teorij (teorija navezanosti), sistemskih teorij, medosebne nevrobiologije in emocionalno usmerjene terapije. Po potrebi dodajam tudi spoznanja in tehnike nekaterih drugih pristopov.

Izvajam individualne, partnerske in družinske terapije in sem v svoji dosedanji praksi opravila prek 2000 terapevtskih ur s klienti. L. 2019 sem zaključila dvoletno izobraževanje za supervizorja po relacijskem modelu in sem v pridobivanju naziva supervizorka ZZDTS. Izvajam individualne supervizije.

 

Skupina za ženske: https://terapevtska-pomoc.si/skupine/skupina-za-zenske/

Prispevki, razmišljanja in objave:

Ženska IZGORELOST in zakaj ženska ne prepozna, da je v kroničnem stresu

Ženske in sram

Strah pred zavrnitvijo: Zavrnitve so neizogiben del življenja