V primeru uvedbe ponovnih omejitev glede omejevanje širjenja virusa covid, bodo srečanja, v skladu s priporočili, potekala preko zaščitenega spletnega videopogovora.

 

Srečanja na terapevtski skupini za posameznike so namenjena vsem, ki si želite:

 • Odnos - Izziv ali stiska?razširiti nabor možnosti 
  odzivanja v odnosih,
 • narediti spremembe v dosedanjih odnosih ali pa vzpostavljati nove odnose na drugačen način,
 • v odnosih v večji meri ohranjati notranji občutek zase in poglobiti občutek samozavedanja,
 • krepiti notranjo stabilnost a hkrati tudi poglobiti zavedanje kaj se dogaja v odnosih,
 • razvijati kakovostnejše medosebne odnose.

Način dela:

 • Terapevtska skupina (s 5-7 članov) je pogovorno-izkustvena. Je zaprtega tipa, kar pomeni, da je vključitev novih članov v skupino možna le 2x letno (jesni ter konec zime).
 • Temo za posamezna srečanja udeleženci prejmejo vnaprej vsaj en teden pred srečanjem; v začetnih srečanjih so teme vnaprej določene, nato pa se lahko teme oblikujejo glede na izražene potrebe/želje udeležencev skupine.
 • Začetek vsakega srečanja je uvodoma namenjen izkustvenemu učenju/izvajanju različnih tehnik iz področja čuječnosti (različni pristopi umirjanja, regulacije čustev, samozavedanja – zavedanja kaj čutim in kaj mislim).
 • V varnem okolju boste s pomočjo terapevta imeli možnost spregovoriti o temah, ki se vas dotikajo, hkrati pa vam lahko udeleženci skupine nudijo svoj varen odziv glede na svoje izkušnje v podobnih situacijah.
 • Na konkretnih primerih bomo soraziskovali opisano dinamiko iz več perspektiv: nevrobiološkega, sistemskega, medosebnega in notranjepsihičnega. Zanimalo nas bo, kaj se dogaja v odnosih in kako se to odraža v našem počutju, doživljaju. Tak vpogled pomaga pri razumevanju čustvenih in telesnih odzivov in s tem omogoča večjo obvladljivost, kadar se ti občutki ponovno pojavijo.

Udeleženci iz preteklih skupin so tudi izpostavili, da je v skupini ljudi, ki si tudi sami želijo sprememb v medosebnih odnosih, lažje podeliti lastne izkušnje in spregovoriti o čustvih, o katerih je včasih težko spregovoriti. Ko skupaj spregovorimo o negotovosti, nemiru, strahu, zadregi, nemoči…, ta čustva izgubijo na svoji moči. 

Skupina je vodena po terapevtskem programu izvirno zasnovanem v okviru doktorske disertacije in z rednimi posodobitvami programa poteka od leta 2012.

Srečanja skupine potekajo 2x mesečno, ob ponedeljkih med 17.15 in 19.30, v prostorih ŠRCD, Gosposvetska 1, Ljubljana (v času covid omejitev srečanja potekajo preko zaščitenega vidoklica).

Tromesečni prispevek (6 obiskov skupine) je 120 EUR, za študente, upokojence in brezposelne osebe je tromesečni prispevek 84 EUR. Prijave za skupino se zbirajo tekom celega leta. 

Srečanja skupine vodi terapevt dr. Boštjan Čampa.

Na skupino se lahko prijavite:

– na elektronski naslov bostjan.campa@srcdljubljana.com  

– ali na telefon 069 606 520. 

Prijavljeni ste predhodno vabljeni na uvodni informativni individualni pogovor.

Potekajo prijave za nov cikel srečanj s pričetkom v drugi polovici meseca marca 2021.

Več: http://srcdljubljana.com/skupine/odnos-izziv-ali-stiska