Zakonodaja za področje partnerskih zvez in za področje razvez oz. ločitev

Zakonodaja za področje partnerskih zvez in za področje razvez oz. ločitev

Katja Polanec, Janja Gostenčnik in Boštjan Čampa 1         UVOD Ker je razveza dogodek, ki je pogosto boleč, zelo čustveno obarvan in nemalokrat za partnerja tudi zelo stresen (Brankovič, 2017), je struktura, ki jo v takih primerih nudi zakonodaja, pripomoček k iskanju primerne rešitve za vse udeležene – tako za partnerja, ki se razhajata kot tudi za njune otroke, če jih imata. Da bi se lahko pogovarjali o razvezni zakonodaji je v prvem delu prikazana zakonodaje, ki opredeljuje zakonsko zvezo, zunajzakonsko